4-Avenues For Business

lorem32

lorem33

lorem34

lorem35

perkelkite savo verslą î internetą

Lengviausias ir patogiausias būdas perkelti savo verslą į internetinę erdvę - susikurti savo verslo paskyrą.

padidinkite verslo matomumą internete

Naudokitės išmaniu būdu įdomiai pateikti informaciją ir padėkite lankytojams rasti jūsų siūlomas paslaugas.

www.4-Avenues.com

Portalo 4-AVENUES.COM lankytojas, pageidaujantis įsigyti Kuponą (-us), neprivalo užsiregistruoti, bet svarbu pateikti teisingus duomenis, siekiant išvengti tolimesnių galimų nesusipratimų.

 1. Pirkimo metu svetainės lankytojas privalo nurodyti teisingą ir veikiantį savo elektroninio pašto adresą bei varnele patvirtinti, jog „Aš sutinku su sąlygomis”, jog su kuponų pirkimo, naudojimo ir grąžinimo sąlygomis yra susipažines, be šių, patvirtinimų sistema kuponų neparduoda. Saugoti kompiuterinį patvirtinimą apie apmokėjimą.
 2. UAB „Advicta“ laikoma tinkamai vykdžiusi savo pareigas, jei jos buvo (yra) vykdomos, remiantis duomenimis, kuriuos svetainės lankytojas nurodė registracijos arba pirkimo metu.
 3. Kuponą (-us) įsigyjantis tinklalapio lankytojas patvirtina ir garantuoja, jog turi civilinį teisinį teisnumą ir veiksnumą, nėra apsvaigęs nuo alkoholio, narkotinių ar psichotropinių medžiagų, pilnai supranta savo veiksmus, juos valdo ir už juos atsako, taip pat nėra kitų Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytų sandorių negaliojimo pagrindų.
 4. Kuponą įsigyjantis svetainės lankytojas patvirtina, jog įdėmiai susipažino su Taisyklių sąlygomis, Kupono sąlygomis, prekės / paslaugos aprašymu ir kita su tuo susijusią informacija, sąlygos (informacija) jam yra suprantamos ir priimtinos.
 5. Svetainės lankytojas išsirenka atitinkamą Kuponą bei sumoka už jį (juos) internetinės bankininkystės pagalba, pasinaudodamas svetainėje esančiomis nuorodomis į atitinkamus komercinių bankų tinklalapius. 4-avenues.com gavusi apmokėjimą, sugeneruotą Kuponą (Kuponus) PDF formatu automatiškai išsiunčia lankytojo nurodytu elektroniniu paštu. Kuponai platinami tik elektroniniu formatu, todėl būtina kuponą atsispausdinti, kad galėtumėt pateikti paslaugos pardavėjui. Negavus kupono ar iškilus kitoms techninėms problemoms būtina kuo skubiau kreiptis į platformos administratorius info@4-avenues.com  ir mes greit rasim ir pašalinsim problemą.
 6. Jei atsiskaitant Dovanų kuponu, kuris paslaugos teikėjo/pardavėjo yra įvertintas tam tikra nominalia verte, kaina yra didesnė nei Dovanų kupono nominali vertė, nurodyta ant Dovanų kupono, trūkstamą sumą galima primokėti. Jei atsiskaitoma Dovanų kuponu, kaina yra mažesnė nei Dovanų kupono nominali vertė, nurodyta ant Dovanų kupono, skirtumas negrąžinamas.
 7. Kuponų kiekis gali būti ribotas, kadangi jų pardavimus valdo patys paslaugų tiekėjai, todėl visiškai kontroliuoja jų pardavimus ir turi teisę, bet kada išimt iš pardavimo ar sustabdyt pardavimus, tačiau jau parduotų kuponų visus nurodytus ir prisiimtus įsipareigojimus pirkėjui, tai liečia pateiktas sąlygas, laikotarpius ar kupono vertę, privalu įvygdyti.
 8. Jei Kuponas yra prarandamas Kupono savininkas privalo nedelsiant informuoti apie tai  4-Avenues.com administraciją pasinaudojus portale idiegta kontaktų sistema arba el paštu info@4-avenues.com. Platforma 4-Avenues.com ir/ar atitinkamas paslaugos teikėjas nelaikomi pažeidusiu prievolę, jei Kuponas yra panaudojamas iki jo savininko pranešimo apie Kupono praradimą gavimo momento.
 9. Kiekvienas kuponas turi savo identifikacinį numerį, bei unikalų serijos numerį. Kuponas negali būti panaudotas, jei jis neturi identifikacinio numerio ir serijos numerio.
 10. Jei nurodytas identifikacinis numeris, 4-Avenues.com klientų paskyros valdymo panelėje, neatpažystamas ar rodomas kaip panaudotas, numeris yra pažeistas, taisytas ar atlikta kitokia intervencija suteikt paslaugas nerekomenduojama. Iškilus klausimams kreiptis į info@4-avenues.com administraciją ir mes iškilusius klausimus išspresim per maksimaliai trumpą laiko tarpą.
 11. Kuponas gali būti panaudotas tik vieną kartą.
 12. Kupono savininkas, norėdamas pasinaudoti atitinkama Kupone nurodyta paslauga, privalo laikytis, paslaugos teikėjo nustatytų taisyklių, bei susipažinti su pardavėjo nustatytomis taisyklėmis ir garantijomis (jei jos suteikiamos) svetainės lankytojas gali susipažinti prieš perkant kuponą svetainėje 4-avenues.com, visa aktuali informacija apie paslaugą, taikomas taisykles, galiojimo laikotarpį, išankstinio rezervavimo būtinybę, kainą ir kitą su paslauga susijusią informaciją pateikia pardavėjas/ paslaugos teikėjas aprašymams tam skirtoje kupono vietoje. Ši informacija taip pat pateikta pačiame Kupone, kuris atsiunčiamas pirkėjui jo nurodytu el pašto adres                                                                                              

Kupono grąžinimas

Kuponams, išskyrus atvejus nurodytus LR Civilinio Kodekso 6.228 straipsnio nuostatomis,  galioja „pinigų grąžinimo garantija“.įsigytą ir nepanaudotą Kuponą jo savininkas gali grąžinti UAB „Advicta“ (4-avenues.com valdytojui) per 14 darbo dienų nuo kupono įsigijimo dienos be jokios priežasties.

         „Remiantis LR Civilinio Kodekso 6.228 straipsnio nuostatomis, nekeičiami ir negrąžinami apgyvendinimo, prekių vežimo, automobilių nuomos, viešojo maitinimo ir laisvalaikio paslaugų kuponai. Taip pat negrąžinami kuponai renginių bilietams, kino bilietams, nuolaidoms, prenumeratoms, skaitmeninio turinio paslaugoms.

Pinigai gražinami tik pirkėjui, kuris mokėjo už kuponus, perleidus kuponą kaip dovaną ar kiti atvejai kai kuponas patenka pas trečiuosius asmenis, šiems reikalaujant už kuponą pinigai gražinti nebus.

Kreipiantis į sistemos administratorius būtina naudotis arba pateikti pirkimo metu naudotą email adresą, taipogi reikalinga pateikti:

 1. Prašymą dėl pinigų grąžinimo, kuris atsiunčiamas info@4-avenues.com  nepraėjus 14 dienų po pirkimo.
 2. Apmokėjimo tarpininko atsiustą apmokėjimo patvirtinimo „Print screen“, mokėjimų sistema visada juos išsiunčia tuo pačiu pirkėjo email adresu kaip ir kuponas  ir jie visi yra nesunkiai identifikuojami.
 3. Parduoto kupono skaimeninę versiją (PDF ar kitu jums patogiu formatu).
 4. Saskaitos numeris į kurią pervesti pinigus, sąskaita turi būti pirkėjo vardu.

Patikrinus kupono autentiškumą jo identifikacijos ir kitus duomenis, Kupono savininkui grąžinami už Kuponą sumokėti pinigai, juos pervedant į kliento nurodytą sąskaitą banke ne vėliau nei per 14 darbo dienų. Visais su pinigų gražinimu  susijusiais klausimais kreiptis el. paštu info@4-avenues.com

Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.22810 straipsnį vartotojas turi teisę, nenurodydamas priežasties ir nepatirdamas kitų, negu nustatyta Civilinio kodekso 6.22811 straipsnyje, išlaidų, per keturiolika dienų atsisakyti nuotolinės sutarties ar ne prekybos patalpose sudarytos sutarties, išskyrus šias sutartis, kurioms minėta vartotojo teisė netaikoma:

1) paslaugų sutartims, pagal kurias paslaugos vartotojui visiškai suteiktos, jeigu prieš paslaugų teikimą buvo gautas vartotojo aiškus sutikimas ir pripažinimas, kad jis neteks teisės atsisakyti sutarties, kai verslininkas visiškai įvykdys sutartį;

2) sutartims, pagal kurias parduodamų prekių ar teikiamų paslaugų kaina priklauso nuo finansų rinkos svyravimų nustatytu sutarties atsisakymo laikotarpiu;

3) sutartims dėl pagal specialius vartotojo nurodymus pagamintų prekių, kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į vartotojo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, arba dėl prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos vartotojo asmeninėms reikmėms;

4) sutartims dėl greitai gendančių prekių ar prekių, kurių galiojimo laikas yra trumpas;

5) sutartims dėl supakuotų prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių;

6) sutartims dėl prekių, kurios po pristatymo dėl savo pobūdžio neatskiriamai susimaišo su kitais daiktais;

7) sutartims dėl alkoholinių gėrimų, kurių kaina nustatyta sudarant pirkimo-pardavimo sutartį ir kurie pristatomi po trisdešimt dienų nuo sutarties sudarymo, o tikroji gėrimų vertė priklauso nuo rinkos svyravimų;

8) sutartims, sudarytoms vartotojui pateikus verslininkui konkretų prašymą dėl šio atvykimo tam, kad būtų atlikti skubaus remonto ar priežiūros darbai. Jeigu šiuo atveju verslininkas suteikia daugiau papildomų paslaugų, negu vartotojas konkrečiai nurodė, arba parduoda daugiau papildomų prekių, negu būtina remonto ar priežiūros darbams atlikti, toms papildomoms paslaugoms ar prekėms taikoma teisė atsisakyti sutarties;

9) sutartims dėl supakuotų vaizdo ar garso įrašų arba supakuotos programinės įrangos, kurie buvo išpakuoti po pristatymo;

10) sutartims dėl laikraščių, periodinių leidinių ar žurnalų pristatymo, išskyrus sutartis dėl šių leidinių prenumeratos;

11) sutartims, sudarytoms viešajame aukcione;

12) sutartims dėl apgyvendinimo, prekių vežimo, automobilių nuomos, viešojo maitinimo ar laisvalaikio paslaugų, jeigu sutartyje nustatyta konkreti paslaugų teikimo data ar laikotarpis;

13) sutartims dėl skaitmeninio turinio teikimo, jeigu skaitmeninio turinio teikimas buvo pradėtas vartotojui iš anksto aiškiai sutikus ir pripažinus, kad dėl to jis praras teisę atsisakyti sutarties.

Nuotolinės sutarties ir ne prekybos patalpose sudarytos sutarties atsisakymo terminas pasibaigia po keturiolikos dienų:

1) kai sudaroma sutartis dėl paslaugų arba energijos pirkimo-pardavimo sutartis, – nuo sutarties sudarymo dienos;

2) kai sudaroma pirkimo-pardavimo sutartis, – nuo tos dienos, kurią vartotojas ar vartotojo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna užsakytą prekę arba:

 1. jeigu vartotojas vienu užsakymu užsakė daugiau negu vieną prekę ir prekės pristatomos atskirai, – nuo tos dienos, kurią vartotojas ar vartotojo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna paskutinę prekę;
 2. jeigu prekė pristatoma skirtingomis partijomis arba dalimis, – nuo tos dienos, kurią vartotojas ar vartotojo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna paskutinę partiją ar dalį;
 3. jeigu sudaroma sutartis dėl reguliaraus prekių pristatymo per nustatytą laikotarpį, – nuo tos dienos, kurią vartotojas ar vartotojo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna pirmąją prekę.

Sąskaitos faktūros

Sąskaitą fakūrą išrašo galutinis paslaugos tiekėjas, UAB „Advicta“ (4-Avenues.com valdytojas) yra atsiskleides tarpininkas.

Pagal PVM įstatymo 11 straipsnio komentarą:

Jeigu sandoryje dėl prekių tiekimo ar paslaugų suteikimo tarpininkas už atlygį (,,komisinius“)  tik ,,suveda“ prekių pardavėją ir pirkėją (šiuo atveju  prekės (paslaugos) pirkėjui (paslaugos gavėjui) yra patiekiamos tikrojo jų savininko (paslaugų teikėjo) vardu), tai toks tarpininkas yra laikomas ,,atsiskleidusiu” ir laikoma, kad jis suteikė tik tarpininkavimo paslaugą.

Atsiskleidęs tarpininkas UAB „Advicta“  savo vardu per internetinę platformą 4-AVENUES.COM teikia tik tarpininkavimo paslaugą, už kurią gauna ,,komisinį atlyginimą” ir už šią  paslaugą atstovaujamam asmeniui išrašo PVM sąskaitą faktūrą. Paslaugų teikimą įforminančius dokumentus (PVM sąskaitą faktūrą ar kitą prekių tiekimą, paslaugų suteikimą įforminantį dokumentą) pirkėjui išrašo tikrasis paslaugų teikėjas.

Paslaugų kuponų, skirtų įvairių rūšių prekių ar paslaugų įsigijimui, platinimas laikomas pinigų perdavimu, bet ne paslaugų teikimu, todėl šiuo atveju nėra PVM objekto, o PVM skaičiuojamas tuo momentu, kai kuponais atsiskaitoma už paslaugų įsigijimą.